Gilla oss  

B-E tävling 2019

Datum 2019-06-15 - 2019-06-16
Sista anmälningsdatum2019-06-03
Sista möjliga anmälningsdatum2019-06-15
Ryttarmeddelande tillgängligt2019-06-10
Typ av tävling B
Arrangör Dala Western Riders
» webbplats

KontaktpersonCatarina Pedersen
styrelsen@dalawestern.com

» Logga in för att anmäla dig


PROPOSITIONEN ÄR EJ KLAR. KOMMER ATT UPPDATERAS INOM KORT!


E-, D-, C- och B-klasser, Sveland CUP
15-16 juni 2019. Första start kl 9.00 lördag och söndag
Anmälningsavgiften insätts på DWR:s bg. 5872-2042 senast 3 juni 2019, ange häst, ryttare och klasser. Ange DWG 2019 på din inbetalning. Anmälan via wras.se i tävlingsprogrammet. E-klassanmälan via mejl till styrelsen@dalawestern.com

Anmälan som inte åtföljs av inbetalda startavgifter anses som ogiltig och kommer att faktureras i efterhand. Är man anmäld och ej betalat före startanmälan utgår en straffavgift på 300 kr.

De klasser som inte har minst 3 anmälningar vid anmälningstidens utgång kommer att strykas.
Återbetalning sker endast mot uppvisande av Läkar- eller Veterinärintyg, med ett avdrag på 50:- i admin.avg. Intyg ska vara inlämnat senast 22/6 2019.

Startavgifter

Efteranmälan
Kan göras, i mån av plats, i sekretariatet mot en avgift av 300 kr utöver ordinarie startavgift, senast 1 timme före klassens början. Är ekipaget redan anmält och betalt till minst två klasser utgår ingen extra avgift.

Startanmälan
Skall göras i sekretariatet senast en timme före klassens början.
Sekretariatet har öppet på fredag kl 19:00 – 21:00
På lördag öppnar sekretariatet kl 7:30
Medlemskort och vaccinationsintyg skall uppvisas vid startanmälan.
Ej återlämnad nummerlapp kommer att efterdebiteras med 100:-
Ej rengjord box kommer att efterdebiteras med 500:-

Vaccinationsintyg
De som skickat in kopior av vaccinationsintyget i förväg kan visa originalet i sekretariatet vid startanmälan efter urlastning, För övriga gäller att godkänt vaccinationsintyg uppvisas FÖRE urlastning till stallansvarig/parkeringsvakt/sekretariat.


Uppstallning
Box: - fredag 19:00– söndag, (Dagbox i mån av plats)
Byte av boxar sker kl 17. De som bokar helgbox/dygnsbox kommer i första hand.

OBS! Begränsat antal boxar på tävlingsplatsen. Betalas samtidigt med anmälningsavgiften. Medtag eget hö, hinkar till vatten och foder. Boxarna är spånade, .

Antal klasser
Det krävs minst tre deltagare per klass för att klassen skall genomföras. De klasser som inte har tre anmälda vid anmälningstidens utgång kommer att strykas. (gäller ej leadline och Sveland Cup)

Priser Rosetter samt hederspriser från våra sponsorer. Penningpriser i B-klasserna.

Bedömning
Bedömning enligt WRAS–regelbok 2018-2019 + ev. tillägg.

Leadline
Tillåten med en person på banan som leder hästen. Ingen bedömning och alla får pris. Varje häst tillåts starta flera gånger med olika ryttare.

Walk & Trot
Endast skritt och trav. Ingen galopp. I Western Riding byts galopp i mönstret ut till ökad trav.

Jackpot Westernriding. för ryttare med licens 90% av startavgifterna går tillbaka som prispengar, inga prisrosetter. Varje häst får starta flera gånger med olika ryttare. Ej uppklassningsgrundande.


Huvudsaken
Ungdomar skall bära hjälm vid ridning inom tävlingsområdet. Övriga skall bära westernhatt eller hjälm vid ridning inom tävlingsområdet.

Rekommenderar
Vi rekommenderar max 5 starter/häst och dag

Servering
Enklare servering finns vid tävlingsplatsen, godis, hamburgare, korv med bröd m m finns att köpa.

Inkvartering för ryttare finns ej.

Övrigt
Tävlingen sker utomhus/ridhus. Framridning i ridhus/utomhus. All information inkl. ryttarmeddelande finns att hämta på www.wras.se.


Klasser
2019-06-15
1.Showmanship at Halter COpenAA
110 kr
2.Showmanship at Halter BOpenAA
130 kr
3.Showmanship at Halter Sveland CupCOpenAA
150 kr
4.Trail At Hand COpenAA
110 kr
5.Trail At Hand BOpenAA
130 kr
6.TrailBOpenAA
130 kr
7.TrailCOpenAA
110 kr
8.Trail Sveland CupCOpenAA
150 kr
9.Ranch Trail COpenAA
110 kr
10.Ranch Trail BOpenAA
130 kr
11.Versatile HorseCOpenAA
110 kr
12.Versatile HorseBOpenAA
130 kr
13.Ranch RidingCOpenAA
110 kr
14.Ranch Riding Sveland CupCOpenAA
150 kr
15.Ranch RidingBOpenAA
130 kr
16.Western Riding COpenAA
110 kr
17.Western Riding BOpenAA
130 kr
18.Western PleasureCOpenAA
110 kr
19.Western PleasureBOpenAA
130 kr
20.Western Horsemanship COpenAA
110 kr
21.Western Horsemanship Sveland CupCOpenAA
150 kr
22.Western Horsemanship BOpenAA
130 kr
23.ReiningCOpenAA
110 kr
24.ReiningCOpenAA
110 kr
25.Reining Sveland CupCOpenAA
150 kr
26.Jackpot Western RidingEOpenAA
100 kr
2019-06-16
27.Showmanship at Halter EOpenAA
80 kr
28.Showmanship at Halter DOpenAA
100 kr
29.Trail At Hand EOpenAA
80 kr
30.Trail At Hand DOpenAA
100 kr
31.Trail W&T + LeadlineEOpenAA
80 kr
32.TrailDOpenAA
100 kr
33.Ranch Trail DOpenAA
100 kr
34.Ranch RidingDOpenAA
100 kr
35.Western PleasureEOpenAA
80 kr
36.Western PleasureDOpenAA
100 kr
37.Western Horsemanship EOpenAA
80 kr
38.Western Horsemanship DOpenAA
100 kr
39.Western Riding EOpenAA
80 kr
40.Western Riding DOpenAA
100 kr
41.ReiningDOpenAA
100 kr


« Tillbaka