EWR Fun Run

Tävlingen genomförs på utomhusbana. Möjlighet till framridning finns på separat bana.
• 35 klasser kommer att genomföras.
• Minst tre (3) ekipage per klass krävs för att klassen ska genomföras.
• Första start: Klockan 9:00
• Sekretariatet öppnar: Klockan 7:15

• Startanmälan görs i sekretariatet (öppnar 7.15) senast kl. 8:00 på tävlingsdagen. För ekipage som tävlar på eftermiddagen bör startanmälan ske minst två timmar innan beräknad start. Glöm inte ifylld hästägarförsäkran och godkänt vaccinationsintyg.
• Efteranmälan kan göras till en extra avgift om 50 :-/klass + klassavgift under tävlingsdagen. Betalas på plats. Detta ska ske senast en timma före klassens start. Efteranmälda startar först i klassen. Anmälningsavgiften återbetalas endast mot uppvisande av veterinär- eller
läkarintyg.


Datum 2024-06-16
Sista anmälningsdatum2024-06-09
Sista möjliga anmälningsdatum2024-06-16
Ryttarmeddelande tillgängligt2024-06-12
Typ av tävling C
Arrangör Eastern Western Riders
» webbplats
TävlingsplatsEWR Ryttarcenter, Möllerydsvägen 20, Johannishus

DomareMargareta Bäcklund
TävlingsledareMichael Söderlundh
KontaktpersonHelena Bengtsson
0708-871566
helena.bengtsson@gmail.com

» Logga in för att anmäla dig


» Läs ryttarmeddelandet
 


• Anmälningsavgiften är 150 kr/klass för senior, 100 kr/klass för junior. Anmälningsavgiften sätts in på EWR pg 19 15 06-5 eller via swish till 123 4369 716 (glöm inte att skriva namn på den som tävlar). Avgiften ska vara kontot tillhanda senast måndag 12 juni 2023.
• Mönster i klass 6–10 samt 16–26 kommer att finnas på EWR facebook och hemsida minst en vecka innan tävlingen. Övriga mönster enligt WRAS regelbok 2021/22, meddelas senast en
vecka innan tävlingen.
• För deltagare i C- och D-klass görs anmälan antingen direkt i tävlingssystemet på WRAS hemsida; www.wras.se, eller i tävlingssystemet på www.wshows.se senast fredag den 9 juni 2023 Anmälan som inte åtföljs av anmälningsavgift betraktas som ogiltig. Observera att ryttare MÅSTE meddela kontaktinformation, e-post, och klubbtillhörighet i meddelanderutan i tävlingssystemet. Anmälan till E-klasser, samt EWR-klasser kan också ske till
tavling@ewr.nu senast fredag den 9 juni 2023.


• C- och D-klasserna är öppna för alla ryttare med giltig A/Y-licens och H/H1-licens för hästen, medlemskap i WRAS-ansluten klubb krävs. Medlemskap i EWR kan lösas på plats.
För E-klasserna finns inga krav på medlemskap eller licens. Westernutrustning rekommenderas, men är inte ett krav. I övrigt gäller WRAS regelbok även för denna klass.
• EWR-klasserna är öppna för ekipage utan licens. Westernutrustning krävs och WRAS regelbok gäller även för dessa klasser. WRAS och EWR-klass rids klass i klass.
• En Youth-klass skapas om det är tre eller flera ungdomar (till och med det år man fyller 19) som deltar i klassen. Pris delas ut till bästa ungdom per klass – oavsett hur många ungdomar som startar.


Klasser
2024-06-16
1.1. Western Pleasure Walk & TrotEOpenAA
150 kr
2.2-3. Western Pleasure (wras/ewr)DOpenAA
150 kr
3.4-5. Western Pleasure (wras/ewr)COpenAA
150 kr
4.6. Western Horsemanship Walk & TrotEOpenAA
150 kr
5.7-8. Western Horsemanship (wras/ewr)DOpenAA
150 kr
6.9-10. Western Horsemanship (wras/ewr)COpenAA
150 kr
7.11. Western Riding Walk & TrotEOpenAA
150 kr
8.12-13. Western Riding (wras/ewr)DOpenAA
150 kr
9.14-15. Western Riding (wras/ewr)COpenAA
150 kr
10.16-17. Trail at hand (wras/ewr)DOpenAA
150 kr
11.18. Trail Walk & TrotEOpenAA
150 kr
12.19-20. Trail (wras/ewr)DOpenAA
150 kr
13.21-22. Trail (wras/ewr)COpenAA
150 kr
14.23-24. Ranch Trail (wras/ewr)DOpenAA
150 kr
15.25-26. Ranch Trail (wras/ewr)COpenAA
150 kr
16.27-28. Ranch Riding (wras/ewr)DOpenAA
150 kr
17.29-30. Ranch RidingCOpenAA
150 kr
18.31-23. Reining (wras/ewr)COpenAA
150 kr
19.33-34. Reining (wras/ewr)COpenAA
150 kr
20.35. Hunter HackDOpenAA
150 kr


« Tillbaka