Gilla oss  

Dala Western Games 2018 - KM

Datum 2018-06-16
Sista anmälningsdatum2018-06-03
Sista möjliga anmälningsdatum2018-06-16
Ryttarmeddelande tillgängligt2018-06-11
Typ av tävling Bb
Arrangör Dala Western Riders
» webbplats
TävlingsplatsLövåsen, Stora Skedvi
» Karta

DomareIngela Ynghagen
TävlingsledareÅsa Klingberg
KontaktpersonCatarina Pedersen
styrelsen@dalawestern.com

» Logga in för att anmäla dig


» Läs ryttarmeddelandet
 


Nu ligger preliminära startlistor till höger.

Vi öppnar upp för efteranmälan till ordinarie klassavgift i följande klasser:
20. Showmanship at halter C
25. Ranch trail B
32. Pleasure C
33. Reining C
34. Reining C

Klasser som är strukna: 2, 14, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38

Klasser som vi kör: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34

OBS!!! OBS!!! Denna tävling kommer att bli en endagars tävling på Lördagen 16 juni. Så Söndagens klasser flyttas till Lördag eftermiddag/kväll.
Detta pga för få anmälningar.För de som åker långt finns möjlighet att ha kvar hästen till söndag fm.

Fel i mönster! Trail C. Sidepassen ska vara åt vänster och sedan fortsätta åt vänster .
I Trail at hand B ska ledaren hela tiden befinna sig på vänster sida om hästen (felritat vid bomserien)

Byte av fållor kl 17.

E-, D-, C- och B-klasser, KM för DWR, samt Halter Cup på tre nivåer, Jackpot Trail at Hand + Jackpot Pleasure
16 juni 2018 Första start kl 9.00 lördag
Anmälningsavgiften insätts på DWR:s bg. 5872-2042 senast 3 juni 2018, ange häst, ryttare och klasser. Ange DWG 2018 på din inbetalning. Anmälan via wras.se i tävlingsprogrammet. E-klassanmälan via mejl till styrelsen@dalawestern.com

Anmälan som inte åtföljs av inbetalda startavgifter anses som ogiltig och kommer att faktureras i efterhand. Är man anmäld och ej betalat före startanmälan utgår en straffavgift på 300 kr.

De klasser som inte har minst 3 anmälningar vid anmälningstidens utgång kommer att strykas.
Återbetalning sker endast mot uppvisande av Läkar- eller Veterinärintyg, med ett avdrag på 50:- i admin.avg. Intyg ska vara inlämnat senast 20/6 2018.

Startavgifter
Vuxna: E- och D-klass 80:-, C-klass 100:-, B-klass 120:-,
Youth: E- och D-klass 60:-, C-klass 80:-, B-klass 100:-. Jackpot 100:- för samtliga.

DWRs KM
Går på C-nivå. Anmäl er till klass 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 + bockar i KM-avg 200 kr.
Vill man enbart rida C-klass anmäler man sig till klass 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Endast KM-rosett till vinnaren. KM-medaljer delas ut på medlemsmötet/årsmötet. KM går klass i klass.

Efteranmälan
Kan göras, i mån av plats, i sekretariatet mot en avgift av 300 kr utöver ordinarie startavgift, senast 1 timme före klassens början. Är ekipaget redan anmält och betalt till minst två klasser utgår ingen extra avgift.

Startanmälan
Skall göras i sekretariatet senast en timme före klassens början.
Sekretariatet har öppet på fredag kl 19:00 – 21:00
På lördag öppnar sekretariatet kl 7:30
Medlemskort och vaccinationsintyg skall uppvisas vid startanmälan.
Ej återlämnad nummerlapp kommer att efterdebiteras med 100:-
Ej rengjord box/utefålla/hage kommer att efterdebiteras med 500:-

Vaccinationsintyg
De som skickat in kopior av vaccinationsintyget i förväg kan visa originalet i sekretariatet vid startanmälan efter urlastning, För övriga gäller att godkänt vaccinationsintyg uppvisas FÖRE urlastning till stallansvarig/parkeringsvakt/sekretariat.


Uppstallning
Box: 300:-/dygn, 500:- fredag 19:00– söndag, (Dagbox 250:- i mån av plats)
Byte av boxar och utefållor sker kl 17. De som bokar helgbox/dygnsbox kommer i första hand.
Utefålla under tak: 100:-/dygn. Hage 50:-/dygn medtag eget stängselmaterial, endast trampstolp tillåtet.
OBS! Begränsat antal boxar på tävlingsplatsen. Betalas samtidigt med anmälningsavgiften. Medtag eget hö, hinkar till vatten och foder. Boxarna är spånade, extra spånbal kostar 100:-.

Antal klasser
Det krävs minst tre deltagare per klass för att klassen skall genomföras. De klasser som inte har tre anmälda vid anmälningstidens utgång kommer att strykas. (gäller ej leadline)

Priser Rosetter samt hederspriser från våra sponsorer. Penningpriser i B-klasserna.

Bedömning
Bedömning enligt WRAS–regelbok 2018-2019 + ev. tillägg.

Leadline
Tillåten med en person på banan som leder hästen. Ingen bedömning och alla får pris. Varje häst tillåts starta flera gånger med olika ryttare.

Walk & Trot
Endast skritt och trav. Ingen galopp. I Western Riding byts galopp i mönstret ut till ökad trav.

Jackpot Trail at Hand & Jackpot Pleasure
Startavgift 100:-. för alla handlers och ryttare med licens 90% av startavgifterna går tillbaka som prispengar, inga prisrosetter. Varje häst får starta flera gånger med olika Handlers/ryttare. Ej uppklassningsgrundande.

Halter Cup
Extra kostnad 50:-/ekipage och nivå (D, C, B)
De tre främsta ekipagen räknas. Omvänd poängberäkning används. Är det 15 startande i klassen får 1:a platsen 15 poäng, 2:a platsen 14 poäng och 3:e platsen får 13 poäng och så vidare i fallande skala. Dock är det minsta poängantalet för en 1:a plats 10 poäng, 2:a plats 9 poäng o.s.v.

Huvudsaken
Ungdomar skall bära hjälm vid ridning inom tävlingsområdet. Övriga skall bära westernhatt eller hjälm vid ridning inom tävlingsområdet.

Rekommenderar
Vi rekommenderar max 5 starter/häst och dag

Servering
Enklare servering finns vid tävlingsplatsen, godis, hamburgare m m finns att köpa.

Inkvartering
Övernattning, bädd i sovsal 150:-/ bädd & natt. Medtag eget sänglinne och egen frukost. Camping är gratis,
Det finns ingen el. Husvagnsplats på asfalt, begränsat antal, måste bokas.

Övrigt
Tävlingen sker utomhus/ridhus. Framridning i ridhus/utomhus. All information inkl. ryttarmeddelande finns att hämta på www.wras.se.


2018 firar vi 10-årsjubileum på vackra Lövåsen!

Klasser
2018-06-16
1.Showmanship at Halter E EOpenAA
80 kr
2.Showmanship at Halter D + Halter Cup DDOpenAA
80 kr
3.Trail at hand EEOpenAA
80 kr
4.Trail at Hand D + Halter Cup DDOpenAA
80 kr
5.Trail DDOpenAA
80 kr
6.Trail E walk and trotEOpenAA
80 kr
7.Trail E LeadlineEOpenAA
80 kr
8.Ranch Trail DDOpenAA
80 kr
9.Western Riding E Walk & Trot EOpenAA
80 kr
10.Western Horsemanship E Walk & TrotEOpenAA
80 kr
11.Western Pleasure E Walk & TrotEOpenAA
80 kr
12.Western Horsemanship D DOpenAA
80 kr
13.Ranch Riding DDOpenAA
80 kr
14.Western Pleasure DDOpenAA
80 kr
15.Reining DDOpenAA
80 kr
16.Western Riding DDOpenAA
80 kr
17.Jackpot Pleasure CCOpenAA
100 kr
18.Jackpot Trail at Hand CCOpenAA
100 kr
19.Showmanship at Halter B + Halter Cup BBOpenAA
120 kr
20.Showmanship at Halter C + KM + Halter Cup CCOpenAA
100 kr
21.Trail At Hand B + Halter Cup BBOpenAA
120 kr
22.Trail at Hand C + KM + Halter Cup CCOpenAA
100 kr
23.Trail BBOpenAA
120 kr
24.Trail C + KMCOpenAA
100 kr
25.Ranch Trail BBOpenAA
120 kr
26.Ranch Trail C + KMCOpenAA
100 kr
27.Versatile Horse BBOpenSr
120 kr
28.Versatile Horse C + KMCOpenAA
100 kr
29.Ranch Riding BBOpenAA
120 kr
30.Ranch Riding C + KMCOpenAA
100 kr
31.Western Pleasure BBOpenAA
120 kr
32.Western Pleasure C + KMCOpenAA
100 kr
33.Reining C + KMCOpenAA
100 kr
34.Reining CCOpenAA
100 kr
35.Western Riding BBOpenAA
120 kr
36.Western Riding C + KMCOpenAA
100 kr
37.Western Horsemanship BBOpenAA
120 kr
38.Western Horsemanship C + KMCOpenAA
100 kr


Tillvalskostnader
KM-avgift DWR-medlemmar
200 kr
Box fre-sön
500 kr
Box fre-lör
300 kr
Box lör-sön
300 kr
Dagbox lörd
250 kr
Dagbox sönd
250 kr
Utefålla fred-lörd
100 kr
Utefålla lörd-sönd
100 kr
Hage fre-lör
50 kr
Hage lörd-sönd
50 kr
Bädd fred-lörd
150 kr
Bädd fred-lörd
150 kr
Bädd lörd-sönd
150 kr
Bädd lörd-sönd
150 kr
Halter Cup avgift D-nivå
50 kr
Halter Cup avgift C-nivå
50 kr
Halter Cup avgift B-nivå
50 kr


« Tillbaka
Material för nedladdning
» Statuter KM [pdf]
» Mönster ur regelboken [pdf]
» Lördagens mönster 180616 [pdf]
» söndagens mönster 180617 [pdf]
» Ranch Trail D mönsterbeskrivning [pdf]
» Startlistor Lövåsen 16 juni [pdf]
» Bedömning E-D 180616 [pdf]
» Bedömning C-B 180616 [pdf]
» Halter Cup C [pdf]
» Resultat 16 juni 2018 [pdf]
» Resultat DWRs KM 2018 [pdf]