Gilla oss  

INSTÄLLD

Datum 2017-05-06
Sista anmälningsdatum2017-04-23
Sista möjliga anmälningsdatum2017-05-06
Ryttarmeddelande tillgängligt2017-04-30
Typ av tävling B
Arrangör Insjöns Ridklubb Western
» webbplats
TävlingsplatsInsjöns Ridklubb

DomareChristel Svensson
TävlingsledareÅsa Klingberg
KontaktpersonSofia Fastén

0736863731
western.tavling@insjonsrk.se

» Logga in för att anmäla dig


Agria Western Cup och IRKWs KM

Anmälan skall ske i WRAS tävlingssystem. Anmälan och betalning skall vara oss tillhanda senast 23 april. Anmälan som inte åtföljs av inbetalda startavgifter betraktas som ogiltig men kommer att faktureras i efterhand.

Första start kl. 09.00
Lunch ca kl 13.00 oavsett var i klassordningen vi är.

Anmälningsavgift sätts in på BG 5382-4322.
Vuxna: D-klass 80:-, C-klass 100:-, B-klass 120:-,
Youth: D-klass 60:-, C-klass 80:-, B-klass 100:-.
Efteranmälan dubbel avgift/klass.
Efteranmälda startar sist i klassen.

Vid byte av klass på deltagares initiativ tar vi ut en avgift om 50:-/byte. Om en klass ställs in så får deltagaren däremot kostnadsfritt byta klass, alternativt få anmälningsavgiften tillbaka.

Strykningar skall styrkas av läkar-,eller veterinärintyg för att återbetalas. Intyget skall vara oss tillhanda senast 14 dagar efter tävlingsdatum tillsammans med kontonummer. Strykningar gjorda av tävlingsveterinären på plats återbetalas ej.

Vaccinationsintyget skall visas till parkeringsansvarig alt. sekretariat före urlastning.

Tävlingen sker utomhus. Det krävs minst tre deltagare per klass för att den skall bli av, (gäller ej KM klass). Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra, flytta och ställa in klasser.

Ungdomar skall t.o.m det år dom fyller 19 år bära hjälm vid all ridning inom HELA tävlingsområdet. För vuxna, 20 år och äldre, gäller hatt eller hjälm vid ridning. Keps är ej tillåten för någon ryttare!

Tävlingsledningen rekommenderar MAX 5 starter per dag/häst.

Lunch, fika och godis finns att köpa i cafeterian i ridhuset.

Medtag ifylld hästägarförsäkran (finns att skriva ut från vår hemsida), medlemskort i WRAS-ansluten klubb, pengar (50kr) till deposition för nummerlappar, ev inbetalningskvitto på anmälningsavgiften.

Sekretariatet nås på 0247-40747 på tävlingsdagen, innan tävlingsdagen hänvisar vi i första hand frågor till western.tavling@insjonsrk.se annars till Sofia Fastén på 073 686 37 31

Vägbeskrivning: Åk Riksväg 70 till Insjön. Vid Bilisten sväng av riksvägen. Följ Stengärdsvägen och sväng sen tredje avfartsvägen till höger.
Skyltat Idrottsplats och Ridanläggning. Parkering i anslutning till idrottsplatsen.
GPS koordinater: Latitud: N 60º 40.010´ Longitud: E 015º 05.428´

Toaletter och vatten finns på idrottsplatsen i anslutning till parkeringen, omklädningslängans södra gavel. I ridhuset finns tyvärr bara en toalett så det kan vara bra att komma ihåg den på idrottsplatsen

Regler för KM 2017 - IRKW
KM går under de ordinarie D-B klasser. Enda undantaget är Western Pleasure som kommer ridas som ren KM klass. Detta beror på att det ej finns domarbedömningspoäng i denna klass utan bara rangordning.

Det måste totalt vara tre IRKW ekipage per gren för att en det ska bli en KM-klass. De olika nivåerna slås ihop per gren och den som fått högst antal poäng (domar score) per gren blir 1a i KM-klassen osv.

Varje KM klass kostar 50 kr och man måste välja i vilken nivå, D, C el B, man vill starta. Man får endast starta KM på en nivå per gren men kan ha olika nivåer för olika grenar.

Man får poäng för 1-3 placering per gren och dessa slås ihop för att utse KM mästarna. Inga KM-rosetter kommer att delas ut på tävlingen. KM medaljer delas ut som vanligt på IRK´s årsmöte.

KM-klasser man kan välja mellan är:
Western Riding
Reining
Trail
Western Horemanship
Western Pleasure (kommer ridas som separat KM klass)

Poängräkning:
1a plats - 5 poäng
2a plats – 3 poäng
3e plats – 1 poäng

Klasser
2017-05-06
1.Showmanship at Halter DDOpenAA
80 kr
2.Showmanship at Halter CCOpenAA
100 kr
3.Trail at Hand DDOpenAA
80 kr
4.Trail at Hand CCOpenAA
100 kr
5.Trail DDOpenAA
80 kr
6.Trail CCOpenAA
100 kr
7.Trail BBOpenAA
120 kr
8.Ranch Riding CCOpenAA
100 kr
9.Western Riding DDOpenAA
80 kr
10.Western Riding CCOpenAA
100 kr
11.Western Riding BBOpenAA
120 kr
12.Western Horsemanship DDOpenAA
80 kr
13.Western Horsemanship CCOpenAA
100 kr
14.Western Horsemanship BBOpenAA
120 kr
15.Western Pleasure DDOpenAA
80 kr
16.Western Pleasure CCOpenAA
100 kr
17.Western Pleasure BBOpenAA
120 kr
18.Western Pleasure KMCOpenAA
50 kr
19.Reining DDOpenAA
80 kr
20.Reining CCOpenAA
100 kr
21.Trail KMCOpenAA
50 kr
22.Western Riding KMCOpenAA
50 kr
23.Western Horsemanship KMCOpenAA
50 kr
24.Reining KMCOpenAA
50 kr


« Tillbaka