Gilla oss  

Dala Western Games 2017 + Agria Western Cup + KM

Datum 2017-06-10 - 2017-06-11
Sista anmälningsdatum2017-05-29
Sista möjliga anmälningsdatum2017-06-11
Ryttarmeddelande tillgängligt2017-06-03
Typ av tävling B
Arrangör Dala Western Riders
» webbplats
TävlingsplatsLövåsen

DomareStina Gatel
TävlingsledareLör: Catarina Pedersen, Sön: Åsa Klingberg
KontaktpersonCatarina Pedersen

076-1681832 eft. 17:00
styrelsen@dalawestern.com

» Logga in för att anmäla dig


» Läs ryttarmeddelandet
 


Ryttarmeddelande ligger ute liksom lista med antal starter i klasserna.

Mönstret till Klass 2 Showmanship at hand: Text har fallit bort ska vara Stopp rygga 7 steg, ställ upp för inspektion, vänd 90 grader höger

Vi behöver fler starter I klass 1 Showmanship at hand E, 38 Ranch trail B, 40 Ranch Trail C, 43 Versatile Horse C, 49 W Pleasure B, ingen extra efteranmälningsavgift I dessa klasser tills vidare.

Mönstret till klass 24 Jackpot Trail at hand var fel och är borttaget. Nytt mönster utlagt nu.
-----------

Dala Western Games

E-, D-, C- och B-klasser med en deltävling i Agria Western Cup, KM för DWR, samt Halter Cup, Jackpot Trail at Hand och Hunter under Saddle.

10-11 juni 2017
Första start kl 9.00 lördag och söndag

Anmälningsavgiften insätts på DWR:s bg. 5872-2042 senast 29 maj 2017, ange häst, ryttare och klasser. Ange DWG 2017 på din inbetalning. Anmälan via wras.se i tävlingsprogrammet. E-klassanmälan via mejl till styrelsen@dalawestern.com
Anmälan som inte åtföljs av inbetalda startavgifter anses som ogiltig och kommer att faktureras i efterhand.

De klasser som inte har minst 3 anmälningar vid anmälningstidens utgång kommer att strykas.
Vid ändring av häst/ryttare/klass efter anmälningstidens utgång 29/5, uttages en avgift på 50:-.
Återbetalning sker endast mot uppvisande av Läkar- eller Veterinärintyg, med ett avdrag på 50:- i admin.avg. Intyg ska vara inlämnat senast 20/6 2017.

Startavgifter
Vuxna: E- och D-klass 80:-, C-klass 100:-, B-klass 120:-,
Youth: E- och D-klass 60:-, C-klass 80:-, B-klass 100:-.
KM 100:-/klass, DWR medlemmar kan välja att endast starta i KM klass. Endast KM-rosett till vinnaren. KM-medaljer delas ut på medlemsmötet/årsmötet. KM går klass i klass.
Jackpot 100:- för samtliga.

Efteranmälan
Kan göras, i mån av plats, i sekretariatet mot dubbel anmälningsavgift senast 1 timme före klassens början.
Om ekipaget är anmält (och betalt) i minst två klasser inom anmälningstiden, blir den extra avgiften för efteranmälan en halv klassavgift.

Startanmälan
Skall göras i sekretariatet senast en timma före klassens början.
Sekretariatet har öppet på fredag kl 19:00 – 21:00
På lördag och söndag öppnar sekretariatet kl 7:30
Medlemskort och vaccinationsintyg skall uppvisas vid startanmälan.
Ej återlämnad nummerlapp kommer att efterdebiteras med 100:-
Ej rengjord box/utefålla/hage kommer att efterdebiteras med 500:-

Veterinär
Samtliga hästar på söndagen ska veterinärbesiktas.
Tid: Söndag 08:00-9:30
Kostnad: 100:-/häst. Tag med nummerlapp och hästpass. Plats: Till vänster om sekretariatet.

Uppstallning
Box: 300:-/dygn, 500:- fredag 19:00– söndag, (Dagbox 250:- i mån av plats)
Byte av boxar och utefållor sker kl 18. De som bokar helgbox/dygnsbox kommer i första hand.
Utefålla under tak: 100:-/dygn. Hage 50:-/dygn medtag eget stängselmaterial, endast trampstolp tillåtet.
OBS! Begränsat antal boxar på tävlingsplatsen. Betalas samtidigt med anmälningsavgiften. Medtag eget hö, hinkar till vatten och foder. Boxarna är spånade, extra spånbal kostar 100:-.

Vaccinationsintyg
De som skickat in kopior av vaccinationsintyget i förväg kan visa originalet i sekretariatet vid startanmälan efter urlastning, För övriga gäller att godkänt vaccinationsintyg uppvisas FÖRE urlastning till stallansvarig/parkeringsvakt/sekretariat.

Antal klasser
Det krävs minst tre deltagare per klass för att klassen skall genomföras. De klasser som inte har tre anmälda vid anmälningstidens utgång kommer att strykas. (gäller ej leadline)

Priser
Rosetter samt hederspriser från våra sponsorer. Penningpriser i B-klasserna.

Bedömning
Bedömning enligt WRAS –regelbok 2016-2017 + ev. tillägg.

Leadline
Tillåten med en person på banan som leder hästen. Ingen bedömning och alla får pris. Varje häst tillåts starta flera gånger med olika ryttare.

Walk & Trot
Endast skritt och trav. Ingen galopp. I Western Riding byts galopp i mönstret ut till ökad trav.

Jackpot Trail at Hand
Startavgift 100:-. För alla ryttare med licens. 90% av startavgifterna går tillbaka som prispengar, inga prisrosetter. Varje häst får starta flera gånger med olika Handlers/ryttare. Ej uppklassningsgrundande.

Halter Cup
Extra kostnad 50:-/ekipage.
Resultat från tre ekipage räknas. Omvänd poängberäkning används. Är det 15 startande i klassen får 1:a platsen 15 poäng, 2:a platsen 14 poäng och 3:e platsen får 13 poäng och så vidare i fallande skala. Dock är det minsta poängantalet för en 1:a plats 10 poäng, 2:a plats 9 poäng o.s.v.

Ungdomsklasser
Erbjuds i D, C och B
Vid färre än tre ungdomar vid anmälningstidens slut slås klassen ihop med open.
Gäller dessa grenar:
Showmanship At Halter
Trail At Hand
Trail
Reining
Ranch Riding
Western Riding
Ranch Trail

Huvudsaken
Ungdomar skall bära hjälm vid ridning inom tävlingsområdet. Övriga skall bära westernhatt eller hjälm vid ridning inom tävlingsområdet.

Rekommenderar
Vi rekommenderar max 5 starter/häst och dag

Servering
Enklare servering finns vid tävlingsplatsen. Frukost 30:- (måste förbokas), toast, godis, korv och hamburgare finns att köpa.

Inkvartering
Övernattning, bädd i sovsal 150:-/ bädd & natt. Medtag eget sänglinne. Camping är gratis, ej el. Husvagnsplats på asfalt, begränsat antal, måste bokas.

Övrigt
Tävlingen sker utomhus/ridhus. Framridning i ridhus/utomhus. All information inkl. ryttarmeddelande finns att hämta på www.wras.se.

Tävling utom tävlan
Endast tillåtet i C- och B-klasser i mån av plats. Tävlande utom tävlan startar sist i klassen.ordinarie startavgift.
Anmälan via: styrelsen@dalawestern.comKlasser
2017-06-10
1.Showmanship at Halter E + Halter CupEOpenAA
80 kr
2.Showmanship at Halter D + Halter CupDOpenAA
80 kr
3.Showmanship at Halter D Youth DYAA
60 kr
4.Trail at hand E + Halter CupEOpenAA
80 kr
5.Trail at Hand D + AWC + Halter CupDOpenAA
80 kr
6.Trail at Hand D Youth DYAA
60 kr
7.Trail D + AWCDOpenAA
80 kr
8.Trail D YouthDYAA
60 kr
9.Trail E Walk & Trot EOpenAA
80 kr
10.Trail E LeadlineEOpenAA
80 kr
11.Ranch Trail DDOpenAA
80 kr
12.Ranch Trail D YouthDYAA
60 kr
13.Western Riding E Walk & Trot Mönster 11EOpenAA
80 kr
14.Western Horsemanship E Walk & TrotEOpenAA
80 kr
15.Western Pleasure E Walk & TrotEOpenAA
80 kr
16.Western Horsemanship D + AWCDOpenAA
80 kr
17.Ranch Riding D M3DOpenAA
80 kr
18.Ranch Riding D Youth M3DYAA
60 kr
19.Western Pleasure D + AWCDOpenAA
80 kr
20.Reining D + AWC M12DOpenAA
80 kr
21.Reining D Youth M12DYAA
60 kr
22.Western Riding D + AWC M11DOpenAA
80 kr
23.Western Riding D YouthDYAA
60 kr
24. Jackpot Trail at Hand COpenAA
100 kr
25.Hunter under SaddleCOpenAA
100 kr
2017-06-11
26.Showmanship at Halter B + Halter CupBOpenAA
120 kr
27.Showmanship at Halter B YouthBYAA
100 kr
28.Showmanship at Halter C+Halter Cup+AWC+KM COpenAA
100 kr
29.Showmanship at Halter C YouthCYAA
80 kr
30.Trail At Hand B + Halter CupBOpenAA
120 kr
31.Trail At Hand B YouthBYAA
100 kr
32.Trail at Hand C + Halter Cup + KMCOpenAA
100 kr
33.Trail at Hand C YouthCYAA
80 kr
34.Trail B + AWCBOpenAA
120 kr
35.Trail B YouthBYAA
100 kr
36.Trail C + AWC + KMCOpenAA
100 kr
37.Trail C YouthCYAA
80 kr
38.Ranch Trail BBOpenAA
120 kr
39.Ranch Trail B YouthBYAA
100 kr
40.Ranch Trail C + KMCOpenAA
100 kr
41.Ranch Trail C YouthCYAA
80 kr
42.Versatile Horse B M2BOpenAA
120 kr
43.Versatile Horse C + KM M6COpenAA
100 kr
44.Reining B M5BOpenAA
120 kr
45.Ranch Riding B M5BOpenAA
120 kr
46.Ranch Riding B Youth M5BYAA
100 kr
47.Ranch Riding C + KM M4COpenAA
100 kr
48.Ranch Riding C Youth M4CYAA
80 kr
49.Western Pleasure B + AWCBOpenAA
120 kr
50.Western Pleasure C + AWC + KMCOpenAA
100 kr
51.Reining B M3BOpenAA
120 kr
52.Reining B Youth M3BYAA
100 kr
53.Reining C + AWC + KM M6COpenAA
100 kr
54.Reining C Youth M6CYAA
80 kr
55.Western Riding B + AWC M5BOpenAA
120 kr
56.Western Riding B Youth M5BYAA
100 kr
57.Western Riding C + AWC + KM MGreen3COpenAA
100 kr
58.Western Riding C Youth MGreen3CYAA
80 kr
59.Western Horsemanship B + AWCBOpenAA
120 kr
60.Western Horsemanship C + AWC + KMCOpenAA
100 kr
61.Showmanship At Halter C KMCOpenAA
100 kr
62.Trail At Hand C KMCOpenAA
100 kr
63.Trail C KMCOpenAA
100 kr
64.Ranch Trail C KMCOpenAA
100 kr
65.Versatile Horse C KMCOpenAA
100 kr
66.Ranch Riding C KMCOpenAA
100 kr
67.Western Pleasure C KMCOpenAA
100 kr
68.Reining C KMCOpenAA
100 kr
69.Western Riding C KMCOpenAA
100 kr
70.Western Horsemanship C KMCOpenAA
100 kr


Tillvalskostnader
Veterinär avg
100 kr
Box fre-sön
500 kr
Box fre-lör
300 kr
Box lör-sön
300 kr
Dagbox lör
250 kr
Dagbox sön
250 kr
Utefålla fre-lör
100 kr
Utefålla lör-sön
100 kr
Hage fre-lör
50 kr
Hage lör-sön
50 kr
Bädd 1 fre-lör
150 kr
Bädd 1 lör-sön
150 kr
Bädd 2 fre-lör
150 kr
Bädd 2 lör-sön
150 kr
Frukost 1 lör
30 kr
Frukost 1 sön
30 kr
Frukost 2 lör
30 kr
Frukost 2 sön
30 kr
Halter Cup avg.
50 kr


« Tillbaka
Material för nedladdning
» Vägbeskrivning Lövåsen [pdf]
» Statuter KM [pdf]
» 1 Showmanship at hand E [pdf]
» 10 Trail Leadline E [pdf]
» 11 Ranch Trail D [pdf]
» 13 Western Riding E Walk and trott E [pdf]
» 14 Western Horsemanship Walt & Trott E [pdf]
» 16 Western Horsemanship D [pdf]
» 17 Ranch Riding D [pdf]
» 2 Showmanship at hand D [pdf]
» 20 Reining D [pdf]
» 21 Reining D Youth [pdf]
» 22 Western Riding D [pdf]
» 4 Trail at hand E [pdf]
» 5 Trail at hand D [pdf]
» 7 Trail D [pdf]
» 8 Trail D Youth [pdf]
» 9 Trail E Walk and trott E [pdf]
» S26 Showmanship at halter B [pdf]
» S28 Showmanship at halter C [pdf]
» S30 Trail at hand B [pdf]
» S32 Trail at hand C [pdf]
» S34 Trail B [pdf]
» S36 Trail C [pdf]
» S38 Ranch Trail B [pdf]
» S40 Ranch trail C [pdf]
» S42 Versatile Horse B [pdf]
» S43 Versatile Horse C [pdf]
» S44 Reining B m5 [pdf]
» S53 Reining C m6 [pdf]
» S55 Western Riding B m5 [pdf]
» S57 Western Riding C mGreen3 [pdf]
» S59 Western Horsemanship B [pdf]
» S60 Western Horsemanship C [pdf]
» S51 Reining B m3 [pdf]
» S45 Ranch Riding B m5 [pdf]
» S47 Ranch Riding C [pdf]
» 24 Jackpot Trail at Hand C NY [pdf]
» Ryttarlista rev 170609 [pdf]
» Antal startande rev 170609 [pdf]
» Startlistor LördagNY rev 170609x [xls]
» Startlistor SöndagNY rev170609 [xls]
» Resultat Söndag 11 juni [xls]
» Resultat Lördag 10 juni [xls]
» Lördag Bedömningsprotokoll [pdf]
» Söndagen Bedömningsprotokoll [pdf]
» Halter Cup resultat [pdf]