Gilla oss  

Ridgrenar

Ridgrenar

Här skall ekipaget visa kunskaperna i de olika diciplinerna och gångarterna. Allt från att hantera hästen på tänkta hinder som finns i naturen, till att visa upp hästens mångsidighet. I vissa grenar bedömer man ryttarens förmåga att på precist sätt, hantera så att hästen utför ett i förväg bestämt mönster. I andra grenar bedöms hästens prestation, skick och exteriör.

Reining
Westernridningens kanske mest spektakulära gren. Deltagarna skall rida ett angivet mönster, och kunna ha full kontroll över hästens alla rörelser. Hästen skall villigt låta sig ridas, med mycket litet eller inget synbart motstånd och skall helt kontrolleras av ryttaren. Varje egen rörelse från hästens sida, skall betraktas som brist på, eller tillfälligt förlust av kontroll och därför ges poängavdrag i förhållande till graden av avvikelse. Premieras skall mjukhet, finess, snabbhet och bestämdhet i utförandet av de olika rörelserna, med bibehållande av kontrollerad fart.

Western Riding
Western Riding är en gren där kvaliteten på hästens gångarter, galoppombyten, lydnad, uppförande och temperament bedöms. Hästens skall ridas i normalt tempo, vara känslig, lydig och ha lätta och fria rörelser. Premieras skall med betoning läggas på mjukhet, taktmässighet ( genomföra mönstret med bibehållen takt ) och hästens förmåga att byta galopp, exakt och lätt, med rena byten ( med bak- och framben samtidigt ), mitt emellan två markeringar.

Trail
I trail skall hästens förmåga att ta sig över och igenom hinder bedömas, med tonvikten på uppträdande, svar på ryttarens hjälper och samarbetsvilja. Trail bygger på de olika typer av hinder man kan träffa på vid ridning ute i naturen, ex grindar, broar och stockar.

Olika typer av obligatoriska hinder som ingår är: Grind, bommar och ryggningshinder. Andra hinder som ofta förekommer är träbro, vändning i fyrkant bestående av bommar etc. Vid passage genom grind kan ryttaren passera endera med hästens framdel först, eller rygga genom hindret. Ryttaren får inte vid något tillfälle tappa kontrollen över grinden utan att få poängavdrag.

Vid ridning över minst fyra bommar kan dessa ligga på ett rakt spår, på ett böjt spår, i sick sack eller upplyfta. Det skall vara samma avstånd mellan bommarna och detta mäts från den punkt där hästen skall passera.

Ryggning genom hinder sker vanligtvis genom att bommar läggs ut på marken i L-mönster, V mönster eller liknande. Hästen får inte slå i bommarna vid något tillfälle.

Utförande
Hästen skall passera hindren i kontrollerad form och hastighet. Den skall dessutom titta på det hinder den passerar, se var den sätter ned hovarna och utföra samtliga momenten med lätthet och grace. I Trail betyder hästens förtroende för ryttaren mycket. Minsta olydnad kan lätt leda till straffpoäng.

Western Pleasure
Hästens gångarter och form I Western Pleasure rider alla deltagare inne på banan samtidigt. Man rider längs fyrkantsspåret i de olika gångarterna. Domaren bedömer hästens form, mjukhet och gångart. C:a 80% av bedömningen ligger på hästen i denna diciplin, resterande på ryttarens sits, hållning och förmåga att kommunicera med sin häst.
Hästen skall gå i en form där halsen är nära nog rak och med huvudet framför lodplanet. Går hästen med öronen under manken i fler än fem steg i följd skall ekipaget diskvaliceras.
Hästens huvud skall hållas still och med endast lätt eller ingen kontakt med hästens mun. Det är vanligt i Pleasure att ryttaren rider med löst hängande tyglar. Man skall få intrycket att hästen är ett nöje (a pleasure) att rida.

Bedömning
I Western Pleasure klasser med upp till trettiotalet ryttare är det naturligtvis oerhört svårt för domaren att rangordna ekipagen, framförallt de i mellanskiktet. Domaren har ofta bestämt vinnaren på ett tidigt stadium i klassen och ägnar resterande del av tiden till att separera de övriga.

Western Horsemanship
I Western Horsemanship skall ryttarna rida ett av domaren ritat mönster där olika moment ingår.

Galoppfattningar, förvänd galopp, ryggningar, roll backs och gångartsbyten är exempel på moment som ofta ingår. Ryttarna rider först mönstret en och en och rider därefter ut på fyrkantsspåret för sk railwork på samma sätt som i Western Pleasure.

Ryttaren skall ha endast lätt eller ingen kontakt med hästens mun och en häst som går i rätt form och utför momenten med precision och exakthet får bättre poäng om ryttaren rider varken med för korta eller för långa tyglar.

Bedömning
Domaren lägger här, i motsats till i Western Pleasure, 80% av bedömningen på ryttaren och dennes sits och hållning. Utförandet av mönstret, exakthet i momenten, ryttarens sits, hållning och hjälper är det som i huvudsak bedöms. Railworken är endast till för att särskilja likaplacerade ekipage.

Versatile Horse
Versatile Horse är en gren där hästens mångsidighet visas upp.

Grenen är en mix av klasserna Trail, Reining och Western Riding.

I Versatile Horse, eller Super Horse som grenen kallas i USA, skall ryttaren gå igenom en grind, trava över bommar, rygga genom ett L-format hinder, fatta vänster galopp och sedan göra byten mellan uppställda koner längs långsidan. Därefter ökad trav över diagonalen. Efter detta skall ryttaren utföra en del Reiningmoment som spin, galoppvolter, stop och sliding stop och avslutar med att rygga minst 10 steg.