Välj region »   Nord   |   Mitt   |   Öst   |   Väst   |   Syd

Gilla oss  

Region Nord

Välkommen till WRAS:s nordligaste och till ytan största region som består av Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten, Lappland och Norrbotten.

Se listan WRAS föreningar vilka föreningar som ingår i region nord.

medlemslistan... WRAS föreningar

.

Avsikten med indelningen är att lokala frågor skall få en kortare väg.

De regionalakoordinaterna för Region Nord är Lars Lindvall och Maria Egnor. Har du frågor eller förslag och behöverkomma i kontakt med oss mailar du till regionord@wras.se.