Gilla oss  

Tävlingsnivåer

WRAS-tävlingar indelas enligt följande. Se gällande WRAS Regelbok för mer ingående regler för enskild klass.  

A-Tävling
Är en internationell tävling, godkänd av WRAS och öppen för deltagare från alla länder. För start krävs att ryttare och häst har licens. Vid A- tävling gäller WRAS regelbok samt att domaren är godkänd att döma på A- nivå. 

B-Tävling
Är en nationell tävling, godkänd av WRAS och öppen för deltagare med gällande medlemskap i WRAS ansluten klubb. För denna start krävs att ryttare och häst har licens. Vid B- tävling gäller WRAS regelbok samt att domaren är godkänd att döma på B- nivå. 

C-Tävling
Är en regional tävling, t.ex. KM eller liknande, godkänd av WRAS och öppen för deltagare med gällande medlemsskap i WRAS ansluten klubb. För start krävs att ryttare och häst har licens. Vid C- tävling gäller WRAS regelbok samt att domaren är godkänd att döma på C- nivå. 

D-Tävling
Är en lokal tävling, t.ex. klubbtävling eller liknande, anordnad av WRAS-ansluten klubb och öppen för deltagare med gällande medlemskap i WRAS-ansluten klubb. Vid D- tävling gäller WRAS regelbok  Domare vid D-tävling skall vara godkänd av WRAS. För start krävs att ryttare och häst har licens.

E-Tävling
Prova-På-tävling. Prova-På klass är ämnad för de ekipage som vill prova att tävla westernridning och ej är medlemmar i en  WRAS- ansluten klubb. I denna klass bör arrangören se till att mönster är så utformade att så många som möjligt rider godkänd ritt. Licenser är inget krav och avvikelser får göras beträffande westernutrustningen. 

Pay and Ride Western

·          Ingen rangordning är tillåten, det är en träning - inte tävling.

·          Deltagarrosett är godkänd att dela ut.

·          Ska vara ett arrangemang som är som en tävling.  

·          Bör om möjligt vara en av WRAS godkänd domare. 

·          Ryttare kan deltaga oavsett om denne har löst tävlingslicens eller inte.

Klubbtävling

·          Klubbtävling är en tävling öppen endast för arrangerande klubbs medlemmar.

·          Traditionell/annan sadel och träns ,tillåts.

·          Tävlingen ska dömas av WRAS godkänd domare.

·          Inga prispengar får delas ut.

·          Tävlingen är ej berättigad till uppklassningspoäng.

·          Det krävs ingen tävlingslicens i WRAS för att deltaga.

 

·          Övriga regler enligt WRAS-regelbok.