Gilla oss  


WRAS förbundsstämma 2020 flyttas fram

Corona epidemin 2020 har vänt upp o ner på allt arbete inom förbundet WRAS.

Situationen är att Corona epidemin har eskalerat. Sverige håller på att
stänga ned igen och vi ser ingen ljusning inom den närmaste framtiden. Vi hade
planerat ett delvis fysiskt årsstämma i Jönköping den 21 november där
förbundsstyrelsen skulle samlats och årsstämman hade kopplat upp sig digitalt.


Vi hade även planerat in Championatsutdelning 2019. Vi ser oss nödgade att
återigen flytta fram och planera om för en helt digital årsstämma där alla sitter på
distans.
Allt enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Det kräver en del förberedelsearbete och vi i förbundet ber om föreningarnas
förståelse och tålamod att vi återigen flyttar datumet för årsstämman. Vi arbetar just
nu med praktiska/tekniska frågor o utmaningar för att hålla en digital årsstämma
där representanter från varje förening kan deltaga.

Ny kallelse till årsstämma kommer skickas ut till WRAS föreningarna.

Som situationen ser ut med Corona epidemin ser vi ingen ljusning under våren. Just
nu förbereder och arbetar vi i förbundsstyrelsen WRAS även för en helt digital
årsstämma för verksamhetsåret 2020.

WRAS förbundsstyrelse

Publicerad 16 november under Förbundet.
« Tillbaka